Læring for livet

Skolehager og daglig sunt skolemåltid

28. august, 2015

elevDet grønne skiftet bør også gjenspeiles i det pedagogiske opplegget i grunnskolen. Å lære ungene om nærhet til natur og dyr har i en årrekke blitt begrenset til marginale teoretisk øvelser, til tross for at det nettopp er det som vokser og gror i naturen som er det vi faktisk lever av.

Miljøpartiet De Grønne i Risør vil etablere skolehager, der barna vil få lære om hvor maten egentlig kommer fra, og hva som må til for at planter og dyr skal trives og vokse. Skolehager gir utmerkede muligheter til praktisk læring, ikke minst for de som har dårlig utbytte av lange dager med tavleundervisning i klasserommet.

Vi ser for oss etableringen av skolehager i sammenheng med å innføre et daglig sunt måltid for alle barn i grunnskolen, der barna gis anledning til å følge og delta i hele prosessen, fra jord til bord, der måltidet deles sammen, og der oppvasken tas på omgang, gjerne sammen med frivillige pensjonister o.a. Vi kaller det læring for livet.

Christian Ellingsgård
2. kandidat i Risør MDG og 5. kandidat til fylkestingsvalget