Grønn eller grå vekst i Risør?

Det var en gang da seilskutetidens dager var talte, at Risørs redere nektet å se virkeligheten i øynene. De satset heller på oppkjøp av gamle kondemnable seilskuter som ofte var i så dårlig forfatning at de bokstavelig talt fløt på lasta. Resultatet ble en rekke tragiske skipbrudd og konkurser. Når vi nå står overfor et nytt historisk vannskille, ikke fra seil til damp denne gangen, men kanskje heller noe som kan minne om det motsatte – Skal Risør nok en gang bli hengende etter?

5. september, 2015

Risørs kommuneplans hovedmantra ‘Vi skal vokse!’ er allerede forsøkt realisert gjennom å legge forholdene tilrette for næringslivet gjennom å ha næringstomter ute på billigsalg. Resultatene har vært magre. Hvorfor nøyer de etablerte partiene seg med å ordinere mer av en medisin som ikke virker? Risør kan ikke friste med nærhet til pressområder eller tunge etablerte kompetansemiljøer. Kommunens fremste forse er heller unike og svært attraktive kultur- og naturmiljøer.

Miljøpartiet De Grønne i Risør vil dreie fokus i retning av bærekraft i vekstdoktrinen, og legge til rette for at kommunen tiltrekker seg kreative mennesker uten at de nødvendigvis bringer med seg fabrikker og kapital. Et illustrerende eksempel er kunstnergruppen Villvin, som på 70-tallet valgte å slå seg ned her, p.g.a. en velvillig kommune som stilte med lokaliteter, arbeidsmarkedstiltak mm. De kom hit og skapte sine egne arbeidsplasser, og for å gjøre en lang historie kort så er Risørs nyvunnede status som hele kongerikets kulturby utenkelig uten Villvin-folkenes innsats.

MDG ønsker å prosjektere og utvikle fremtidsverksteder for grønn og kulturbasert næring og livsstil, og legge til rette for at gründere, barnefamilier og forskere skal finne velutformede konkrete muligheter til å skape seg et grønnere, enklere og bedre liv i vakre Risør. Her hører jeg allerede innvendingene fra markedsliberalistene, at offentlig sektor ikke egner seg som entreprenører. Men her tar de rett og slett feil. Mange teknologiske og sosiale fremskritt har nettopp utgangspunkt i offentlig finansiert forskning og entreprenørskap. Offentlig sektor (les:demokratiet) kan i mye større grad ta utgangspunkt i ønskede samfunnseffekter, mens markedsøkonomien i stor grad styres av grådighet og frykt.

Eksempel: Vi ønsker å få etablert et badebåt-tilbud om sommeren, men kommersielle aktører, selv med kommunale subsidier, finner dette for risikabelt eller lite lønnsomt å realisere. MDG setter badebåtprosjektet i en større samfunnsmessig sammenheng, med en ny grønn arbeidsmarkedsbedrift (Vi har landets høyeste ledighetstall, og de vokser). Vi vil benytte ledige hender til å bygge skreddersydde farkoster, med el-motorer og seil, der unge mennesker habiliteres til å bygge og drive båtene gjennom tilpasset teknologi og med et fremtidsblikk på hva kystkultur kan være, her inkludert opplevelsesprodukter til reiselivet, bærekraftig havbruk og vern av det stadig mer utsatte livet i havet, samt etablering av øko-samfunn.

Samtidig vil vi øke Risørs attraktivitet generelt, for fastboende, mulige innflyttere og turister, gjennom stedsutviklingsprosjekter og gjennom å revitalisere kommunens utsmykningskomité – En helhjertet strategisk plan for å foredle Risør bys unike miljø og attraksjonskraft, der trehusidyllen utvikles i pakt med fremtidens muligheter til økt trivsel,skjønnhet og bærekraft. Vi mener at Risør kan få størst uttelling gjennom å gå sin egen vei, heller enn å løpe etter de store.

Les gjerne Risør MDGs innholdsrike program, tenk nytt og stem helst grønt den 14. september!

 

Christian Ellingsgård,
2. kandidat for Risør MDG til kommunevalget, og 5. kandidat til fylkestinget