Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig parti med en grønn og fremtidsrettet politikk. For første gang stiller de grønne liste til kommunevalget i Risør. Nå er tiden moden, og partiet står foran sitt største gjennombrudd hittil, i Risør, på resten av Agder, og på landsbasis. Vi vil gjøre Risør til en foregangskommune innen bærekraft og miljø! Vi har et unikt natur- og kulturmiljø, og du kan med din stemme bidra til å gjøre lokalpolitikken i Risør mer langsiktig, helhetlig, åpen og kreativ. Så tenk nytt og stem grønt!  

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Risør?